Draamakasvatuksen perusopinnot, haku käynnissä

9.6.2017 10:20

Kiinnostaako draama taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttäminen kasvatus- ja opetustyössä? Nyt on haku käynnissä draamakasvatuksen perusopintoihin. Haku päättyy 13.8.2017.

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden. Opetus on Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaista.

Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Opettajakoulutuksen saaneille draamakasvatuksen perus- ja aineopintojen suorittaminen antaa pätevyyden toimia lukion ilmaisutaidon opettajana.

Lue lisää ja hae  Draamakasvatuksen perusopintoihin.