Uutta: opiskele tanssi-innostajaksi Tampereen kesäyliopistossa

Vuoden kestävä monimuotokoulutus pätevöittää tanssi-innostajaksi. Kaikki opintojaksot sisältävät sekä käytännönharjoitteita että teoriatietoa.

Koulutus sopii erityisen hyvin sekä esittävien taiteiden että kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille – mutta myös kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneita luovista menetelmistä ammattitaitonsa täydentäjänä.

Tanssi-innostaja tekee ennaltaehkäisevää sosiaalipedagogista työtä taiteen keinoin. Hän auttaa ihmisiä löytämään oman luontevan tapansa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla. Hän on yhteisöllistäjä, jonka tehtävänä on luovien dialogisten ”tilojen” synnyttäminen. Hän ymmärtää tanssi-innostamisen fenomenologisen ja sosiaalipedagogisen taustan. Tanssi-innostaja on myös sitoutunut nykytaiteelle ominaiseen monitaiteelliseen lähestymistapaan identiteettien ja ilmiöiden tutkimisessa.

Lähiopetusta on kahdeksana viikonloppuna, yhteensä 126 tuntia. Lähiopetuksen lisäksi annetaan henkilökohtaista ohjausta Skypessä tai puhelimitse. Kursseihin sisältyy myös itsenäisiä taiteellisia ja kirjallisia tehtäviä.

Kouluttaja: Raisa Foster, FT, tanssi-innostaja + vierailevia kouluttajia
Järjestäjä: Tampereen kesäyliopisto
Aika: 2.2.-1.12.2018
Paikka: Tampere

Hinta: 2400 euroa laskutetaan vuoden 2018 alussa. Koulutus voidaan pyydettäessä laskuttaa myös kolmessa erässä, tammi-, huhti- ja lokakuussa 2018.

Hinta sisältää lähiopetuksen, henkilökohtaisen ohjauksen, Tanssi-innostaminen-oppikirjan ja muun oppimateriaalin sekä todistuksen ja oikeuden käyttää tanssi-innostaja-nimikettä.

Lisätiedot ja koulutuksen aikataulu: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/tanssi-innostaminen-perusteet-25-op/