Avoin amk-opetus: hyvinvointialan opintoja Jamk:sta

Tampereen kesäyliopisto järjestää lv. 2017-2018 yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa sosiaali- ja terveysalan avointa ammattikorkeakouluopetusta Tampereella. Kevään 2018 opintojaksoja ovat:

Kuntoutustarpeen arviointi 5 op

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät II – Luova toiminta asiakastyössä

– Vahvistuva vanhemmuus 5 op

Syksyllä 2018:

Hyvinvointia työuralle 5 op (suunnitteilla)