Kuvataide

Kokeellinen grafiikka 4 op - UKUV0426 - kevät 2020

This course belongs to the following module
Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020-en
Online registration is not possible for this course.

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Alustavasti kevät 2020.

Opettaja

Tomas Regan

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
– yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
– tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä
– käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä
 

Sisältö

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 

  
Opettaja Avoin
The course is fully booked. You can register on the waiting list.
1.4.2020 - 31.7.2020
Credits
Course fee 0,00

Read more