Kuvataide

Kuvataiteen aineopinnot (ryhmä 2) 35 op, kevät 2017 - kevät 2019

Käynnissä oleva opintokokonaisuus
  
Useita opettajia
The course is fully booked. You can register on the waiting list.
28.1.2017 - 31.7.2019
Credits 35
Course fee 1157,50

Read more