Finnish

Suomi sujuvaksi!

Keskustelukurssi (B2)

Aika

4.2.–15.4.2019 maanantaisin klo 16.30–19.00
Ei opetusta 25.2.

Opetuspaikka

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse.

Kohderyhmä

Kurssi sopii niille, jotka ovat suomen kielessä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla tasolla B2.

Opiskelijat selviävät useimmista puhetilanteista jo melko hyvin. Vuorovaikutus syntyperäisten suomalaisten kanssa sujuu vähintään kohtuullisesti. Usean sivun lehtiartikkelin lukeminen onnistuu.

Sisältö

Tällä keskustelukurssilla kehitetään taitoja osallistua sosiaalisiin keskustelutilanteisiin luontevalla tavalla. Esimerkiksi vapaa-ajan vietto suomenkielisessä seurassa edellyttää kykyä ja uskallusta ilmaista omia ajatuksia ajankohtaisista puheenaiheista tai ihmissuhteista. Tavoitteena kurssilla onkin keskustelutaito, joka mahdollistaa kiinnostavat keskustelut ja samalla syvällisten ihmissuhteiden solmimisen. Parannetaan siis kykyä ilmaista itseä rohkeasti, selkeästi ja monipuolisesti tilanteen vaatimalla tavalla.

Keskustelujen pohjana ovat pääasiassa kotona luettavat lehtitekstit. Tarvittaessa syvennämme opiskelijoiden kielioppitietoja teksteistä nousevien kysymysten pohjalta. Keskustellaan ja opitaan suomea vuorovaikutteisesti ‒ rennossa ilmapiirissä. Kurssilla hyödynnetään myös draamallisia opetusmenetelmiä. Opetuskielenä on suomi.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä opettajan antamien tekstien lukeminen kotona. Erillistä koetta ei ole.

Materiaali

Kurssilla käytetään opettajan tuomaa materiaalia.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Tiina Lehtonen
There are available places on the course
4.2.2019 - 15.4.2019
Enrollment begins
11.12.2018 00:00
Enrollment ends
3.2.2019
Course fee 85,00

Read more