Draamakasvatus

Tutkiva, arvioiva ja reflektoiva draamaopettajuus 3 op ODKA2120

This course belongs to the following module
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2018-2020-en
  
No teacher assigned
There are available places on the course
1.8.2019 - 31.5.2020
Credits 3
Course fee 0,00

Read more