Open university studiesTheatre pedagogy

Teatteripedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu


Koulutuksen maksaminen

Opintokokonaisuuden hinta 890 €, sis. Taideyliopiston rekisteröintimaksun 50 €. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä, syksyllä 2022 ja alkuvuodesta 2023. 

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haku alkaa 21.7.2022 ja päättyy 21.8.2022.

Hakulomake julkaistaan ennen hakuajan alkamista tällä sivulla. 


Saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan jälkeisellä viikolla ja koulutukseen hyväksytyille lähetetään tieto sähköpostitse. Opinnot voidaan perua, jos hakemuksia ei tule tarpeeksi. 

 

Koulutuksen ajankohta (alustava)

Lähiopetukset aina pe klo 17-21 ja la 9-17 ellei erikseen muuta mainita.

Koulutuksen rakenne ja alun aikataulu.

Syyslukukausi 2022:

Orientaatio teatteripedagogiikkaan 2 op 

 • Orientaatio teatteripedagogiikkaan 2.9.-4.9.2022 (pe klo 17-21, la klo 10-18 su klo 10-14)


Mitä teatteri on? 10 op

 • Liikeimprovisaatio 23.-24.9.2022

  Improvisaatio 21-22.10.2022

  Näyttelijäntyö 18.-19.11.2022

  Dramaturgia 9.-10.12.2022


 • Kevätlukukausi 2023:

  Ohjaajantyö Hilkka 13.-15.1.2023

Teatterin oppiminen ja opettaminen 4 op

 • Teatterin oppiminen ja opettaminen 3.-4.2.2022

Draamaprosessi 24.-25.2. & 17.-18.3.2023

Teatterin oppiminen ja opettaminen 14.-15.4.2023


Oma projekti 7 op + Epilogi 2 op

Oma projekti 12-14.5.2023

Oma projekti ja epilogi 8.-11.6.2023 (to klo 17-21, pe ja la klo 10-18 ja su klo 10-16)

Sisältö

Teatteripedagogiikan perusteet opintokokonaisuudessa tutustutaan teatteriin, sen oppimiseen ja opettamiseen eri näkökulmista. Koulutuksen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännön taitoja. Teatteripedagogisten perustaitojen lisäksi koulutuksessa painottuu teatterin eri osa-alueet sekä pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten pohtiminen suhteessa teatteriin ruumiillisena ja sosiaalisena taidemuotona.

Opetus on pääosin toiminnallista ja kokemuksellista. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa. Itsenäinen opiskelu: kokemuksen reflektointi, lukeminen ja kirjoittaminen on tärkeä osa oppimista. Lähiopetusjaksojen välissä on omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä oppimisen edistymisen kannalta.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kahdelle lukukaudelle, päättyen 31.7.2022. 

Tavoitteet

•opiskelija kehittää ymmärrystään teatterista opetettavana aineena
•opiskelija tunnistaa ja kehittää omaa henkilökohtaista suhdettaan teatteriin ja omaan ilmaisuunsa  
•opiskelija oppii tekemään havaintoja ja tulkintoja esityksistä niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissakin
•opiskelija rakentaa käsitystään teatterista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä oppii viemään teatteria erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkeen

Kohderyhmä: Opettajat, varhaiskasvattajat, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät, harrastajaryhmien vetäjät ja muut teatterista ja teatteriopetuksesta kiinnostuneet.  

 

Edeltävät opinnot: Aikaisempia teatteriopintoja ei vaadita, mutta jonkinlainen kokemus teatterista on tarpeen.Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampeenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

Teacher

B.A., FM, näyttelijä ja ohjaaja Hilkka Hyttinen

Course credit

25

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

2.9.2022 - 31.7.2023

Price

890€