Open university studiesSpecial needs pedagogy

Erityispedagogiikan perusteet ERIP101

This course has ended

The course belongs to the following module

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Ryhmänohjaus:

 • to 22.9. klo 16.30–20.00
 • ma 10.10. klo 17.00–19.30
 • to 3.11. klo 17.00–19.30

Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa (ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse).

Tavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa

 • - esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
 • - määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
 • - eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
 • - kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
 • - hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Sisältö

 • erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet
 • erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia
 • erityispedagogiikan alan suuntaukset
 • erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset

Oppimateriaali

 1.  Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.

Kuulustelut

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa. Tentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin, ja kysymykset on muotoiltu soveltaviksi siten, että aineiston tietoja ei voi käyttää suoraan. Verkkotenttipäivät julkaistaan alkusyksyllä. 

 

Arviointi asteikolla 1-5

Suoritustapa

Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämät tallenneluennot  + tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Ryhmäohjausta 10 tuntia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Course credit

5

Enrollment status

Enrollment has expired

Dates

22.9.2022 - 3.11.2022

Enrollment begins

29.6.2022

Enrollment ends

8.9.2022

Price

125€