Open university studiesVisual arts

Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä (2 op) -UKUV0915 - syksy 2023 - kevät 2024

The course belongs to the following module

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2022 - kevät 2024

Kurssin opetuskieli on suomi, joten kurssin tiedot löytyvät ainoastaan suomenkieliseltä sivuiltamme.

This course is taught in Finnish, so the information is available only in Finnish.

 

Course credit

2

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

1.8.2023 - 31.7.2024

Price

0€