Open university studiesVisual arts

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu (16 op) -UKUV0621 - syksy 2023 - kevät 2024

The course belongs to the following module

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2022 - kevät 2024

Kurssin opetuskieli on suomi, joten kurssin tiedot löytyvät ainoastaan suomenkieliseltä sivuiltamme.

This course is taught in Finnish, so the information is available only in Finnish.

Course credit

16

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

1.6.2023 - 31.7.2024

Price

0€