Open university studiesTheatre pedagogy

Oma projekti 7 op

The course belongs to the following module

Teatteripedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu


Lähiopetus:

  • Teatterin oppiminen ja opettaminen 3.-4.2.2023
  • Draamaprosessi 24.-25.2. & 17.-18.3.
  • Teatterin oppiminen ja opettaminen 14.-15.4.


Sisältö

Opintojaksolla perehdytään teatterin oppimisen ja opettamisen kysymyksiin käytännöllisesti ja teoreettisesti. Opiskelija tutustuu kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin ja erilaisiin taideopetuksen pohjana oleviin ihmis- ja oppimiskäsityksiin kirjallisten oppimateriaalien avulla.  Lisäksi jaksolla käsitellään teatteriopetuksen suunnittelua ja arviointia sekä valtaan ja vastuuseen liittyviä kysymyksiä.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (60 t), omaa suhdetta teatteripedagogiikkaan käsittelevä essee/opetussuunnitelma ja sekä opintojaksoon liittyvä kirjallisuus soveltuvin osin.


Kirjallisuus

  1. Anttila. E. Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Verkko-oppimateriaali. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja.
  2. Freire, P. 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino. 
  3. Kilkku, E. 2017. Teatterin tyylilajit. Nordbooks.
  4. Värri, V-M. 1997. Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään. Tampere: Tampere University Press. 


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampeenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

Teacher

B.A., FM, näyttelijä ja ohjaaja Hilkka Hyttinen

Course credit

25

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

12.5.2023 - 14.5.2023

Price

0€