Open university studiesVisual arts

Plastinen sommittelu 4 op - UTAK0112 - syksy 2024

The course belongs to the following module

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2023 - syksy 2024

Kurssin opetuskieli on suomi, joten kurssin tiedot löytyvät ainoastaan suomenkieliseltä sivuiltamme.

This course is taught in Finnish, so the information is available only in Finnish.

Course credit

4

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

1.8.2024 - 31.12.2024

Price

0€