Open university studiesFutures studies

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta (5 op) - TUTU4

The course belongs to the following module

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Aikataulu

Syksy 2022, verkkokurssi: loka-joulukuu

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan moodle-alueella.

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset
merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Suoritustapa

Verkkokurssi, 7 x 1 t, virtuaaliluennot, itsenäinen työskentely ja harjoitukset.

Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten suorittaminen oppimisympäristö Moodlessa ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Oppimateriaali

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Course credit

5

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

1.9.2024 - 31.12.2024

Price

0€