Oikeustiede

Name Starts Ends Last enrollment date
Työoikeus (7 op)
20.11.2021 8.6.2022 17.11.2021
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
2.2.2022 30.5.2022 1.2.2022
Valtiosääntöoikeus (7 op)
21.3.2022 15.8.2022 20.5.2022
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)
6.6.2022 30.9.2022 23.5.2022
Eurooppaoikeus (6 op)
15.8.2022 31.12.2022 14.3.2022