Course programme / Yleisopinnot

Yleisopinnot

Order by name Order by date
  • Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma - syksy 2019 - kevät 2020 (KTK) (2 op) - OPIS0008
    3.9.2019 - 31.5.2020
    Last enrollment date 30.4.2020

Course programme