Tieteellinen kirjoittaminen

Akateemiset viestintätaidot 3 op - KSUO9000

Oppiaine

Äidinkieli

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 105€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 75€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua. Huom! Ilmoittautuminen avataan kun aikataulu varmistuu.

Aikataulu

Alustavasti kevät 2020. Aikataulu avoinna.

Opettaja

Hanna-Riikka Hodges

Sisältö

Opiskelija tuottaa joko yksin tai pienryhmissä tieteellisiä kirjoituskäytäntöjä noudattavan moniäänisen opiskeluesseen, jota prosessoidaan pienryhmissä koko kurssin ajan. Lopullinen kirjoitelma palautetaan Turnitin-ohjelmaan. Lisäksi hän tekee kielenhuollon testin ja kirjoittaa itsearvion. Opiskelija valmistelee ja toteuttaa yksin tai pienryhmissä suullisen esityksen.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Tavoitteet

Kurssi käytyään opiskelija osaa kehittää ajattelu- ja kirjoitusprosessejaan. Opiskelija osaa erotella kirjoitusprosessin eri vaiheet ja käyttää eri vaiheisiin liittyviä kirjoittamisen työkaluja kirjoitusprosessin edistämiseen. Opiskelija osaa määritellä, mitä tarkoitetaan plagioinnilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida toisten tekstejä rakentavasti, vastaanottaa palautetta ja analysoida oman oikeakielisyytensä tasoa ja kirjoitusprosessinsa hallintaa. Opiskelija osaa käyttää esitystapoja, joilla tuotetaan kohdeyleisölle tarkoituksenmukainen ja selkeä esitys.

Oppimateriaali

1. Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen (2007 tai uudempi). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

2. Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja.

3. Kankaanpää & Piehl (2011): Tekstintekijän käsikirja.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta, puh 040 7065606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

  
Hanna-Riikka Hodges
Paikkoja vapaana
1.1.2020 - 31.7.2020
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 105,00

Lue lisää