Arkeologia

Arkeologiaa temaattisesti / Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi

Nykypäivän arkeologilta vaaditaan runsaasti erilaisia yhteistyö- ja pr-taitoja. Tällä opintojaksolla tutustut yhteisöarkeologiaan yleisesti. Pääset pohtimaan esimerkiksi arkeologien, arkeologien harrastajien sekä metallinetsijöiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Jaksolla tehdään myös pienimuotoinen kenttätyö, jolla pääset harjoittelemaan yhteistyö- ja kenttätyömenetelmiä käytännössä!

 

Vastaava yliopisto – Tiedekunta

Helsingin yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Aikataulu ja työtavat

Luentoja sekä käytännön harjoituksia mm. maastoharjoitus sekä jälkityöharjoituksia

  • LA 27.4. klo 9-14 (5 opetustuntia)
  • PE 10.5. klo 17-18.30 (2 opetustuntia)
  • LA 11.5. klo 9-14 (5 opetustuntia, kenttätyöt)
  • LA 18.5. klo 9-14.45 (6 opetustuntia, jälkityöt)

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, arkeologian harrastajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset tiedot valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Opintojakso kehittää lähdekriittisyyttä ja itsenäisen ajattelun taitoja.

Sisältö

Nykypäivän arkeologilta vaaditaan runsaasti erilaisia yhteistyö- ja pr-taitoja. Yhteisöarkeologia ja siihen liittyvä yksilöiden osallistaminen oman menneisyyden tutkimukseen ovat kasvavia trendejä. Millä tavalla yksilöt ja yhteisöt voivat käytännössä osallistua arkeologiseen tutkimukseen? Mitä yhteisöarkeologia on arkeologin näkökulmasta? Kuinka yhteistyö käytännössä toimii? Tällä kurssilla käydään läpi yhteisöarkeologiaa yleisesti sekä pohditaan arkeologien, arkeologian harrastajien sekä metallinetsijöiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Kurssilla toteutetaan myös pienimuotoinen kenttätyö, jonka puitteissa yhteistyötä ja kenttätyömenetelmiä voi käytännössä harjoitella.

Luentoteemat: 

1. Yhteisöarkeologia. Metallinetsijät arkeologin apuna.
2. Arkeologiset prospektointimenetelmät ja perehtyminen tulevaan tutkimukseen.
3. Maastoharjoitus: pintapoiminta.
4. Jälkityöt.

Luennoilla läsnäolovelvollisuus 80%. Korvaava tehtävä tarvittaessa (sovitaan opettajan kanssa erikseen).

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Tarkemmat ohjeet lähetetään sähköpostilla n. 2 viikkoa ennen jakson alkamista. 

Arviointi

5-0. Arviointi perustuu lopputyöhön, esseeseen.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on arkeologian aineopintoja. Jaksolla on korvaavuus myös Museologian aineopintojen kohtaan A401610 Arkeologinen kulttuuriperintö (KMU221).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Jere Salo, jere.salo(a)tampereenkesayliopisto.fi, 0400 818 229.

 

  
Opettaja avoin
Paikkoja vapaana
20.4.2019 - 11.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
23.8.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.3.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 120,00