Luova kirjoittaminen

Arviointi ja koonti (2 op)

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto

Ajankohta

Seminaaripäivien aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Opiskelija osallistuu yhteen seminaariryhmään valintansa mukaan. Jokaiseen ryhmään otetaan noin 4–5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaari-iltoihin ilmoittautumiset sähköpostilla Suvi Tartialle (suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi)

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto, koulutustila Suvituuli

Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen.

Sisältö

Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Suoritustapa

Seminaaritapaaminen (3 h/4–5 opiskelijaa) ja itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset:

Portfolio ja suullinen esitys. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija  Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

 

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Ilmoitetaan myöhemmin
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
1.1.2020 - 30.6.2020
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 115,00

Lue lisää