Markkinointi

Brändijohtaminen (5 op) MARK2032- syksy 2018

Tämä kurssi on päättynyt

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Aikataulu

ti 30.10. klo 16.30-17.30: Aloitusluento verkkoluentona Moodlessa.
ti 6.11. klo 16:30-20: Verkkoluento Moodlessa.
ti 13.11. klo 16:30-20: Verkkoluento Moodlessa.
ti 20.11.klo 16:30-20: Verkkoluento Moodlessa.
to 29.11. klo 16.30-20: Lopetuskerta lähiluentona Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen B4117 salissa (os. Kanslerinrinne 1)

Verkkoluennoista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodleen.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Suoritustapa

Yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Opettaja

Hannele Kauppinen-Räisänen.

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus liiketoiminnan perustana, asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa sekä brändistrategian merkitys yritykselle.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee brändin rakentamisen keskeisen käsitteistön, 2) osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen, 3) ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä 4) osaa soveltaa käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Brändin asemointi ja differointi strategiselle asiakasryhmälle.

Edeltävät opinnot       

Suositellaan, että opiskelija olisi suorittanut opintojaksot Markkinointi liiketoiminnan kentässä, Markkinointisuhteiden johtaminen ja Markkinoinnin avainprosessien johtaminen.

Oppimateriaali

Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson. Myös vanhempi painos käy.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Hannele Kauppinen-Räisänen
Paikkoja vapaana
30.10.2018 - 29.11.2018
Ilmoittautuminen alkaa
4.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.11.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää