Johtaminen

Cross-Cultural Management (5 op) - JOHT3002 - syksy 2017

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Kauppatieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 41-50, ma 9.10. alkaen.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Content

The subjects covered on the course include the role of culture and its impact on individuals, organizations and management; cultural differences and dimensions of culture; cross-cultural interaction.

Learning outcomes

By the end of this course students should have a more in-depth understanding of culture, more knowledge of cultural frameworks as well as practical experience of cultural encounters. The group assignment’s objective is to increase students’ cross-cultural an cooperative skills. Cross-Cultural Management aims at increasing students’ cross-cultural competencies (knowledge and skills mentioned above) for situations such as: working abroad, international meetings, working in international projects/teams, and dealing with workplace diversity. The course also supports students’ development of global mindset and encourage them to value diversity.

Requirements for the credit units: Individual and group evaluations.

Suoritustapa  

Teaching: Online course.

Assessment: Individual written assignment (50%), and shorter written assignments (50%).

Material in Moodle is in English. Course work can be done either in Finnish or in English.

As the course is online and the assessment is based entirely on written course work, the student must be prepared for time-consuming and demanding tasks. In order to avoid the amount of work accumulating, there are deadlines each week. Therefore, the student must ensure adequate time for them during the entire eight weeks.

Tehtäviin voi vastata myös suomeksi, jos se on helpompaa. Tehtävänannot ja materiaali ovat kaikki kuitenkin englanniksi.

Koska kurssi on verkossa ja arviointi perustuu täysin kirjallisiin tehtäviin, opiskelijan on varauduttava aikaa vieviin ja vaativiin tehtäviin. Jotta työmäärä ei kasaannu, on kurssilla deadlineja tehtävien palauttamiseen joka viikko, joten opiskelijan on varmistettava riittävä aika niiden tekemiseen koko kurssin ajan.

Rating: 1-5 / fail

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Piia Uusi-Kakkuri
Paikkoja vapaana
9.10.2017 - 17.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
20.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.10.2017
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää