Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op, 2018-2019

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

 

Koulutuksen maksaminen

Koulutus laskutetaan kahdessa erässä, syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Myös useampi erä neuvoteltavissa. 

Koulutukseen hakeminen

Haku on päättynyt.

 

Koulutuksen ajankohta (alustava)

Lähiopetukset aina pe klo 17-21 ja la 9-17 ellei erikseen muuta mainita.

Koulutuksen rakenne ja alun aikataulu.

Syyslukukausi:

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu 2 op,  sisältää seuraavat osasuoritukset:

 • Draamakasvatuksen perusteet 31.8.-1.9.2018 opettaja Jutta Laino-Tabell
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa 14.-15.9.2018 opettaja Jutta Laino-Tabell

 ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op) (oppimistehtävä)

ODKP1150 Improvisaatio ja liike 3 op, sisältää seruraavat osasuoritukset

 • Improvisaatio (1 op) 5.-6.10.2018 opettaja Néa Kivikoski
 • Improvisaation perusteita (1 op) (oppimistehtävä)
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio (1 op)  23.-24.11.2018 opettaja Marjo Hämäläinen

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi 3 op, sisältää seuraavat osasuoritukset:

 • Dramaturgian perusteet  19.-20.10.2018 + Näytelmä lauantai-iltana klo 19-> opettaja Tomi Välimaa
 • Näytelmäanalyysi (oppimistehtävä)

ODKP1140 dramatisointisuunnitelma (2 op) (oppimistehtävä)

Kevätlukukausi

ODKP1160 Näyttelijäntyö ja ohjaajantyö 2 op, sisältää seuraavat osasuoritukset:

 • Näyttelijäntyö (lähiopetus) 1.-2.2.2019, opettaja avoin
 • Ohjaajantyö (lähiopetus) 12.-13.4.2019, opettaja avoin

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen 2 op, sisältää seuraavat osasuoritukset

 • Prosessidraaman dramaturgia (lähiopetus) 11.-12.1.2019, opettaja Jutta Laino-Tabell
 • Prosessidraaman ohjaaminen (lähiopetus)  8.-9.3.2019, opettaja Jutta Laino-Tabell

ODKP1180  Prosessidraamasuunnitelma (3 op) (Oppimistehtävä)

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana 5 op, sisältää seuraavat osasuoritukset: 

 • Draamaopettaja taiteilijana (lähiopetus) 3.-4.5., opettaja Jutta Laino-Tabell
 • Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä  (oppimistehtävä)

 

Sisältö

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä.

 

Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Opettajakoulutuksen saaneille draamakasvatuksen aineopintojen suorittaminen antaa pätevyyden toimia lukion ilmaisutaidon opettajana.

 

Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Teoria ja käytäntö integroituvat toiminnallisuuden ja pohtimisen avulla. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

 

Draamakasvatuksen perusopinnoissa (25 op) tutustut sekä kokemuksellisesti että kirjallisuuden avulla draamakasvatuksen teoreettisiin perusteisiin ja lähtökohtiin. Pääset myös harjoittelemaan ja pohtimaan esittävän ja soveltavan draaman opettamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa. Opintojen aikana rakennat omaa draamaopettajuuttasi teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa.

 

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

 

Suoritustapa

Opiskelutapoina ovat osallistuminen lähiopetukseen, 10 lähiopetusjaksoa (pakollinen), oppimistehtävät ja verkkokurssit.

 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampeenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
31.8.2018 - 31.7.2019
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 520,00

Lue lisää