Luova kirjoittaminen

Draaman kirjoittaminen I (4 op), syksy 2019

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Opetus pidetään lauantaisin 9.11., 16.11., 23.11. ja 14.12. klo 10–15

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo, luentosali A08

paitsi 14.12. Tampereen kesäyliopisto, koulutustila Suvituuli

Tavoitteet

Kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osaalueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen draaman historiasta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin.

Suoritustapa

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen ja hinta

Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Opintojakson hinta on 115 €.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija  Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

  
Siri Kolu
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
9.11.2019 - 14.12.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 115,00

Lue lisää