Draamakasvatus

Dramaturgia 4 op ODKA2140

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2018-2020
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Lähijakso Dramaturgia 16.-17.11.2018 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa ja osaa soveltaa erilaisia dramaturgisia malleja
  • osaa kirjoittaa dramatisoinnin/käsikirjoituksen
  • ymmärtää dramaturgian merkityksen opettamisessa, oppimisessa ja muissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä

Sisältö

Lähijakso Dramaturgia ja oppimistehtävä Dramatisointi.

  • Uusi dramaturgia
  • Dramaturginen ajattelu ja sen soveltaminen

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävä tekeminen. Lähiopetukset järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

  
Jarmo Lintunen
Paikkoja vapaana
16.11.2018 - 31.12.2018
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää