Yhteiskunta, juridiikka ja hallinto

Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä 2017

Tämä kurssi on päättynyt

Ajankohta

Keskiviikko 18.10.2017 klo 9-15

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Opetuspaikka

Koulutuspaikka on Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-koulutustila, os. Yliopistonkatu 60 A, 4. krs.

Johdatus aiheeseen

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Alkuvaiheen jälkeen valtakirjoja on saatettu maistraateissa voimaan jo tuhansia ja määrät kasvavat vuosittain. Samalla myös järjestelmän keskeisimmät ongelmat ovat alkaneet tulla esiin niin valtakirjan laadinnan kuin jo voimaan saatetun valtuutuksenkin näkökulmasta. Esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita ovat usein esille nousevia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja millä tavoin. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt?

Edunvalvontavaltuuksen ajankohtaispäivän tavoite

Koulutuksessa etsitään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta. Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoille sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille.    

Käsiteltävät aiheet

  • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve. Valtakirjan laadinta, säilyttäminen, voimaan saattaminen ja peruuttaminen.
  • Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
  • Kuka valtuutetuksi? Yksi vai useampi valtuutettu? Työnjako vai toissijainen valtuutettu? Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
  • Henkilöön liittyvät asiat ja rinnakkaiset määräykset; hoitotahto.
  • Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve.  Valtuuttajan oikeusturva.
  • Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset. Valtuutuksen rajat.
  • Salassapito ja tiedonsaanti
  • Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet

Osallistumismaksu

185 €

Ilmoittautuminen

10.10.2017 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi

  
OTT, dosentti Eva Gottberg
Paikkoja vapaana
18.10.2017 - 18.10.2017
Ilmoittautuminen alkaa
21.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
10.10.2017
Osallistumismaksu 185,00

Lue lisää