Kuvataide

Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä (2 op) -UKUV0915 - syksy 2020 - kevät 2021

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2019 - kevät 2021

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Aikataulu avoinna.

Tavoite           

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– tarkastella julkista taidetta suhteessa ympäristöönsä

– saa käsityksen erilaisista julkisen taiteen tuotannollisista puolista

– tarkastella ajankohtaisia näyttelyitä

Sisältö                  

Ekskursion tarkoituksena on tutustua julkisten tilojen taiteeseen, ajankohtaisiin näyttelyihin ja eri taiteilija/ taideorganisaatioihin ekskursiopaikkakunnalla.

Toteutus ja työmuodot

Luento, tutustuminen kohteisiin ja niitä koskeva keskustelu yhteensä 12-16 h.

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen luennolle, ekskursiolle ja matkapäiväkirjan tekeminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

  
Opettajatieto puuttuu
Paikkoja vapaana
31.8.2020 - 31.7.2021
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää