Terveysliikunta

Elimistön rakenne ja toiminta 4 op

Aikataulu

Pe-la: 4.-5.10. ja 18.-19.10.2019. Perjantaisin klo 16.30-20.00 ja lauantaisin klo 9.00-14.45.

Huom! Kokonaisuuteen osallistuvat ilmoittautuvat Terveysliikunnan perusopinnot -sivun kautta.

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston tiloissa.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet ja hänellä on peruskäsitys siitä, miten elimistön eri elinjärjestelmien toimintaa voidaan tutkia.

Sisältö:

Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset

Oppimateriaali:

Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.
Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.: Kunnon kirja. WSOY, uusin painos.

Toteutustavat:

Luennot 20 t ja tentti.

Tentit:

Luentotentti ma 4.11. klo 16.00-20.00, 1.uusinta 13.1.2020 klo 16.00-20.00, 2. uusinta 2.3.2020 klo 16.00-20.00

Tenttikalenteri

Ilmoittaudu tenttiin

Arviointi:

0-5

Opettaja:

FM Heidi Kervinen

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120 €. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40 €  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Opintotiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Heidi Kervinen
Paikkoja vapaana
4.10.2019 - 19.10.2019
Ilmoittautuminen alkaa
10.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.9.2019
Osallistumismaksu 120,00