Englanti (Abi- ja lukiolaiskurssit)

Englannin kielen kertauskurssi abiturienteille, kurssi II

Ajankohta

29.7.-9.8.2019 ma–pe klo 10-13

Opetuspaikka

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. 

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu lähinnä lukiolaisille ja abiturienteille.

Sisältö

Englannin kielen kertauskurssi abiturienteille sisältää mm. kieliopin kertausta, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Lisäksi kurssilla kerrataan:

  • aikamuodot
  • konditionaalit
  • infinitiivi ja ing-muoto
  • passiivi
  • konjuktiot
  • relatiivipronominit ja -lauseet
  • lauselyhenteet
  • idiomaattiset ilmaukset

Suoritustapa

Lähiopetusta 38 oppituntia ja itsenäistä työskentelyä 5 tuntia/kurssi. Kurssilla ei ole koetta. Kurssitodistuksen saamisen edellytyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Vastaavuus

Kurssia voi hakea sisällytettäväksi omaan lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksymisestä päättää lukion rehtori.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
HuK Raija Keni
Paikkoja vapaana
29.7.2019 - 9.8.2019
Ilmoittautuminen alkaa
6.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.7.2019
Osallistumismaksu 155,00