Englanti

Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

6.8.–5.9.2018 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00–20.15

Paikka

Kurssi järjestetään Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella, os. Kuntokatu 3, Tampere.

Maanantaisin tila  B6-25
Keskiviikkoisin tila B6-29

Pääovesta sisään, B:n jäljessä oleva nro kertoo kerroksen nron. Loppuosat ovat luokkien nroita.

Kohderyhmä

Valmentavan opintojakson tavoitteena on peruskielitaidon parantaminen korkeakoulututkintoon kuuluvalla englannin kielen opintojaksolla vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi. Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia vieraan kielen opintoja, vaan edeltää niitä. Valmentava opintojakso soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

Edellytetty taitotaso

Minimiedellytys on peruskoulun A1-kielen tai lukion B3-kielen taidot. Mieluiten lukion A1- tai B1-kielen opinnot tai opintoja. Niitä alempi lähtötaso edellyttää erityisen tunnollista panostusta kurssiin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija:
– vahvistaa kielen keskeisten rakenteiden (substantiivit, verbit, adjektiivit, pronominit, prepositiot ja sanajärjestys) tuntemustaan
– kartuttaa ja monipuolistaa perussanavarastoaan
– saa rohkeutta käyttää kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti
– osaa ylläpitää, kehittää ja arvioida kielitaitoaan ja kielenoppimisen taitojaan

Kurssisisältö

Keskeiset perusrakenteet ja niihin liittyvät harjoitukset
Tavallisimmat fraasit
Lauseenmuodostusta ja tekstin tuottamisharjoituksia
Tekstin ymmärtämisharjoituksia
Puheen tuottamis- ja ymmärtämisharjoituksia 

Suoritustapa

Lähiopetusta 40 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä verkko-opiskelua n. 40 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä, aktiivista osallistumista opetukseen, kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemistä, itsearviointia ja kirjallisen kokeen hyväksyttyä suorittamista. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Opetuskieli

Suomi

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kuulustelut

Loppukoe pidetään kurssin viimeisellä opetuskerralla.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa VENGVAL-8. Valmentavat kieliopinnot kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulussa vapaasti valittaviin kieliopintoihin.

Osallistumismaksu

Tampereen ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille 40 euroa, muille 120 euroa

Jos opiskelet TAMK:ssa, lähetä ilmoittautumisesi  maksamatta verkkomaksua, ja ilmoita viesti-kentässä olevasi TAMK:n opiskelija ja anna opiskelijanumerosi. Opintomaksu (40 euroa) laskutetaan sinulta sähköpostitse.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 28.5.2018. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

  
FM Milja Mero
Paikkoja vapaana
6.8.2018 - 5.9.2018
Ilmoittautuminen alkaa
12.3.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
2.8.2018
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 120,00