Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Vastaava yliopisto – tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Opinnot alkavat 18.9.2017 klo 16.30-20.00 Tampereella. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2018 asti. Opintoihin sisältyy viisi alajaksoa, jonka aikataulut löydät kyseisen jakson kohdalta.

Tavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

Erityispedagogiikan perusopintojen sisältö

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kunkin opintojakson tarkemmat sisällöt löydät opintokokonaisuuden alajaksot otsikon alla olevista linkeistä. 

Kohderyhmä

Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Vastaavuus

Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaiset.

Suoritustapa

Opintojen suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain (oppimistehtäviä, ryhmätehtäviä, tentti ja verkkokurssi). Opintoihin kuuluu vierailukäyntejä erityispedagogiikan kohteisiin. Opintoja tuetaan opintoryhmäohjauksella, ja joihinkin opintojaksoihin kuuluu myös ryhmäsuorituksia. Tampereen kesäyliopistossa erityispedagogiikan perusopintoja suorittaville järjestetään lisäksi eri opintojaksojen teemoihin liittyviä luentoja.
 

Mitä perusopintojen jälkeen?
Suoritettuasi erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin voit halutessasi jatkaa aineopintoihin, jotka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Aineopinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Aineopintojen suorittaminen ei anna erityisopettajan kelpoisuutta.

Sinulla on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen jälkeen  yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta www.avoin.jyu.fi/tutkinto.

Hintatiedot

Hinta 430 euroa maksetaan verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun. Tampereen kaupungilla vakinaisessa työsuhteessa olevat voivat saada 200 € tuen kaupungilta osallistumismaksuun. Tällöin lisää ilmoittautuessa tieto työsuhteestasi  lisätietoihin.  Voit varmistaa oikeutesi tukeen Leena Tiaselta leena.tiainen@tampere.fi. Mikäli saat tuen,  ei tarvitse edetä maksuun asti, vaan riittää että lähetät henkilötiedot.  Lähetämme laskun osuudestasi postitse.
 
Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistossa Marja Hoivalalta p. 040 761 5952 ja Jere Salolta p. 0400 818 229.

  
KM, erityisluokanopettaja Hanna Virhiä-Särkäs
Paikkoja vapaana
18.9.2017 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
24.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
27.10.2017
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 430,00

Lue lisää