Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusteet ERIP101

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto – tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Ryhmänohjaus:
ma 17.9. 16.30-20.00

to 27.9. klo 16.30-19.00

ke 31.10.  klo 16.30-19.00

Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa (ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse).

Tavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa

 • esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
 • määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
 • eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
 • kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
 • hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Sisältö

 • erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet
 • erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia
 • erityispedagogiikan alan suuntaukset
 • erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset

Oppimateriaali

 1. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto. Saatavilla e-kirjana. Tentitään artikkelit: Salmi, Huuskonen ja Teittinen.
 2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit. Saatavilla e-kirjana. Tentitään kokonaan.

Kuulustelut

Tenttipäivät: avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.  Muistathan ilmoittauttua tentteihin viimeistään 10 vrk:tta ennen tenttiä kesäyliopiston sivuilta löytyvällä tenttilomakkeella. Tarkista samalla tenttipaikka tenttikalenterista.

Vaihtoehtona etätentti Kopassa, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset etätenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttiä Korpissa.

Arviointi asteikolla 1-5

Suoritustapa

Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämät tallenneluennot  + tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Ryhmäohjausta 10 tuntia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella . Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
KM, erityisopettaja Hanna Virhiä-Särkäs
Paikkoja vapaana
17.9.2018 - 31.10.2018
Ilmoittautuminen alkaa
24.4.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.9.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 125,00

Lue lisää