Espanja

Espanja I - KKES1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

20.5.–26.6.2019 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.45–20.15

Opetuspaikka

Kurssin opetuspaikka on muuttunut! 10.6. alkaen kurssin opetuspaikkana toimii Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksen (Kanslerinrinne 1), koulutustila RH B3116. Poikkeuksena keskiviikko 29.5., jolloin opetus järjestetään Tampereen yliopiston Päätalon (Kalevantie 4) luentosalissa LS A2A.

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjaa.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja I -opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää ja osaa tuottaa preesensissä yksinkertaista arkipäivän kieltä
  • osaa ilmaista mistä pitää, mitä haluaa, mitä aikoo tehdä tai mitä täytyy tehdä
  • osaa kommunikoida rutiininomaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa.

Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä kokeen läpäiseminen.  Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1 ja opettajan jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe kesäyliopiston tentissä 27.6. klo. 18:00–20:00
1. uusinta 16.7. klo. 16:30–18:30
2. uusinta 12.8. klo. 16:30–18:30.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 6.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa espanjan opiskelua elokuussa Espanja II – opintojaksolla.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Tommi Ingalsuo
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
20.5.2019 - 26.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
19.5.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00

Lue lisää