Espanja

Espanja II - KKES2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

30.7.–5.9.2019 tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.15

Opetuspaikka

Poikkeus: 30.7. ja 1.8. Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60A, 4.kerros, koulutustila Suvituuli

Tampereen kesäyliopisto, Kalevantie 7C, 7.kerros, koulutustila Aarre

Poikkeus: 3.9. Tampereen yliopisto, Pinni B (Kanslerinrinne 1), luentosali B3117

Kohderyhmä/edeltävät opinnot

Espanja I tai vastaavat tiedot (= n. 50 tuntia edeltäviä opintoja): lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Opiskelija selviytyy auttavasti rutiininomaisista asiointitilanteista, sekä osaa kertoa yksinkertaisin lausein preesensissä, perfektissä tai futuurissa itsestään ja perheestään.

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2  eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, tuttuihin asioihin liittyvää yleiskieltä, myös perfektissä ja futuurissa
  • osaa kertoa päivärutiineistaan, osaa kuvailla ja vertailla
  • osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa (taitotasolleen mukautetuista tarinoista ja keskusteluista) sekä esittää sitä koskevia kysymyksiä.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä espanjaksi.

Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja suullista ilmaisua.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2 ja opettajan jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Lopputentti 10.9. Klo 16.30-18.30.

1. uusinta 8.10. Klo 16.30-18.30.

2. uusinta 11.11. Klo 16.00-18.00.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES2).

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 oppituntia (à 45 min.), itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Kurssin arvosana perustuu kurssin lopussa suoritettavaan kirjalliseen kokeeseen. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa espanjan opiskelua syyslukukaudella 2019 kurssilla Espanjan kielen jatkokurssi I.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Tommi Ingalsuo
Paikkoja vapaana
30.7.2019 - 5.9.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
29.7.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00

Lue lisää