Espanja

Espanja IV - KKES4

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

5.8.–2.9.2018 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00. 

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Kohderyhmä/edeltävät opinnot

Espanja III, Espanjan kielen jatkokurssi I tai vastaavat tiedot (esim. espanjan kieli koulussa B2- tai B3-kielenä tai DELE perustaso (taitotaso A2). Opiskelija osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa ainakin taitotasolleen mukautetusta tekstistä tai keskustelusta. Hän osaa kertoa itsestään ja kuulumisistaan kirjallisesti ja suullisesti, kun saa aikaa valmistautua.

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja IV -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yleiskielisiä tekstejä ja osaa keskustella niistä
  • osaa keskustella ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista, esim. matkoistaan tai harrastuksistaan
  • hallitsee preteritin, imperfektin ja pluskvamperfektin käytön ja tuntee futuurin eri muodot, suorat ja epäsuorat objektipronominit sekä indefiniittipronomineja
  • tuntee jonkin verran espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria

Sisältö                    

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Keskustelu- ja kirjoitustehtävistä suoriutumisesta hän myös saa ja antaa palautetta toisille.

Lisäksi tehdään

  • rakenneharjoituksia
  • kuullunymmärtämisharjoituksia
  • puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä
  • kirjoitusharjoituksia

Opintojaksolla syvennetään mm. kieliopin, sanaston sekä suullisen ja kirjallisen taidon hallintaa. Suullista kielitaitoa harjoitellaan etenkin pari- tai pienryhmäkeskustelujen avulla autenttista harjoitusmateriaalia (kuullun ymmärtäminen) hyödyntäen. Tekstin ymmärtämis- ja laatimistaitoa harjoitellaan oppimateriaalin avulla.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Rambla Lop, Ahlava, Warjus, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 3 (kpl 5 alkaen)

Kirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES4).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Clotilde Dupont
Paikkoja vapaana
5.8.2019 - 2.9.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.7.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00