Espanja

Espanjan kielen alkeiskurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta ja opetuspaikka

9.9.–16.12.2019 maanantaisin klo 17.00–20.15

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B, Kanslerinrinne 1, 33014, Tampere. Luentosali B3118, 3. kerros.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjan kieltä.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Espanjan kielen alkeiskurssi I:n suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tuottaa preesensissä yksinkertaista arkipäivän kieltä, joka liittyy tuttuihin asioihin, kuten perheeseen, työhön, opiskeluun, harrastuksiin ja lähiympäristöön
  • osaa kommunikoida rutiininomaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa
  • osaa ilmaista mistä pitää, mitä haluaa, mitä aikoo tehdä tai mitä täytyy tehdä
  • ymmärtää selkeää ja helppoa arkipäivän tekstiä
  • osaa kertoa kirjallisesti yksinkertaisin lauserakentein jokapäiväisistä asioista ja arkipäivän elämästään

Sisältö

Kurssilla käsitellään kielenkäytön kannalta keskeisiä kieliopillisia rakenteita ja sosiaalisen kanssakäymisen perustilanteita. Tehdään rakenne- ja käännösharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, suullista ilmaisua ja keskustelua sekä kuullun ymmärtämistä. Oppitunneilla opitaan sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa.

Opintojaksolla tutustutaan myös Espanjan ja espanjankielisen Amerikan elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä suullinen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen ja Rambla Lop: Ventana 1, Sanoma Pro (ISBN 978-952-63-1843-1) sekä opettajan jakama materiaali
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Kirjallinen loppukoe maanantaina 13.1.2020 klo 16.00–18.00
1. uusinta 11.2.2020 klo 16.30-18.30

Kokeisiin ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 26.8. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Espanja I.

Alkeiskurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua alkeiskurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa 2020.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Tommi Ingalsuo
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
9.9.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.9.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää