Espanja

Espanjan kielen jatkokurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

9.9.–16.12.2019 maanantaisin klo 16.45–20.00

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B, Kanslerinrinne 1, 33014, Tampere. Luentosali B4115, 4. kerros.

Opettaja

FM Clotilde Dupont

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 8-10 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssi I:n ja alkeiskurssi II:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot, esim. suorittamalla espanjan kielen lukiokursseja (kielitaito tasolla A1-A2).

Tavoitteet

Taitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Espanjan kielen jatkokurssi I:n suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää keskeiset asiat selkeästä, tavanomaisesta puheesta, jossa käsitellään tuttuja asioita
  • osaa keskustella arkisista tapahtumista myös menneessä ja tulevassa ajassa
  • ymmärtää arkipäivän kielellä kirjoitettuja tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä
  • osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä halliten peruskieliopin keskeiset rakenteet
  • hallitsee mm. adjektiivin taivutuksen, pronominit, preteritin ja imperfektin käytön erot
  • osaa kertoa henkilökohtaisista tavoitteistaan
  • hallitsee työnhakuun ja työympäristöön liittyviä sanoja ja fraaseja
  • osaa tunnistaa espanjalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja sekä joitain espanjankielisen maailman elämän ja kulttuurin tunnusmerkkejä

Sisältö

Kurssin aihealueina ovat mm. matkailu ja ruokakulttuuri. Rakenteissa syvennytään erityisesti verbien aikamuotoihin preteriti ja imperfekti. Suullisen taidon kehittämiseksi harjoitellaan paljon erilaisia kommunikaatiotilanteita pareittain ja ryhmissä sekä tehdään kuullun ymmärtämisen harjoituksia. Lisäksi perehdytään espanjankielisen maailman kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja noin 75 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla tehtäviin harjoituksiin ja sovittuihin harjoitustöihin sekä suullisen ja kirjallisen loppukokeen suorittaminen hyväksytysti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Rambla Lop, Ahlava, Warjus, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 3, Sanoma Pro (978-952-63-4304-4) ja opettajan jakama materiaali

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe 13.1.2020 klo 16.00–18.00

1. uusinta 11.2.2020 klo 16.30-18.30

Kokeisiin ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 26.8. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Espanja III.

Jatkokurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa 2020.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Clotilde Dupont
Paikkoja vapaana
9.9.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
23.9.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää