Sosiaali- ja terveysala

Hengitys työvälineenä

Vielä ehdit!

To-pe 17.-18.1.2019 klo 9.30-15.30

Koulutuspaikka:

Kalevantie 7 C, 7. krs

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytännön harjoituksin. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen säätelyyn liittyvää tietoutta aiempaan teoreettiseen ajatteluunsa. Osallistuja saa myös omakohtaisia elämyksiä hengityksen ja vuorovaikutuksen keskinäisestä suhteesta ja näiden mahdollisista vaikutuksista omaan ja asiakkaiden/oppilaiden hyvinvointiin.

Koulutuksen ensimmäiseen päivään sisältyy noin tunnin mittainen luento, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan. Tämän jälkeen tehdään käytännön harjoituksia sekä itsenäisesti että parin/ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta. Toinen päivä sisältää kokemuksellista opetusta ja niiden aikana syvennytään käytännön elämyksiin ja harjoituksiin. Koulutukseen kuuluu myös itsehavainnointiin perustuva ennakkotehtävä.

Kohderyhmä:

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi ammattihenkilöille.

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Minna Martin.

  
Psykologi, psykoterapeutti Minna Martin
Paikkoja vapaana
17.1.2019 - 18.1.2019
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
14.1.2019
Osallistumismaksu 260,00

Lue lisää