Sosiaali- ja terveysala

Hengityskoulu: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Ennakkotieto

Koulutuksen laajuus 6 op

Koulutus järjestetään vuonna 2021:

3.-5.2.

3.-5.3.

15.-16.4.

6.-7.5.2021

Koulutuksen kuvaus

Psykofyysistä hengitysterapiaa (hengityskoulua) on kehitetty yli 35 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Yli 400 ammattihenkilöä on osallistunut koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskouluohjaajana ryhmissä tai hengitysohjaajana yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Hengityskoulu: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Koulutus sopii mm. seuraaville ryhmille

  • terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöt
  • toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat
  • hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät
  • synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit
  • soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville
  • hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikki- ja teatterialan ihmiset
  • liikunta-alan ihmiset (esim. jooga ja pilates -ohjaajat) sekä rentoutus- ja tietoisuustaito-ohjaajat

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Käytännössä koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla.

Koulutukseen hakeminen:

Osallistujat (maksimissaan 16 henkeä) valitaan hakemusten pohjalta.

Sisältö:

Koulutus koostuu pääosin kokemuksellisesta oppimisesta. Tämän vuoksi poissaoloja koulutuksesta ei suositella ja osallistujilta edellytetään lähiopetukseen sitoutumista.

Koulutuksen alussa pidetään luento aiheesta ja pieniä tietoiskuja pitkin matkaa. Muuhun teoriapohjaan edellytetään osallistujan perehtyvän itsenäisesti, esimerkiksi lukemalla kirjan Minna Martin, Maila Seppä, Päivi Lehtinen, Tiina Törö (2014): Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Mediapinta.

Opetusmateriaali:

Koulutuksen opetusmateriaalina käytetään Hengitysterapeutin työkirjaa. (Martin Minna, Seppä Maila, Nissinen Rauni (2017): Hengitysterapeutin työkirja. Mediapinta. Hinta 25 €.)  Koulutuksen ennakko- ja välitehtävät löytyvät kirjasta.

Koulutuksen teemoja ovat:

Ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen, varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä, mielikuvien merkitys muutoksessa, stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus, pelot ja turvallisuus, vastarinta muutoksessa, uloshengitys muutostyön lähtökohtana, sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot, onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys, rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa, ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

 

  
Psykoterapeutti VET, psykologi Minna Martin ja Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET
Paikkoja vapaana
3.2.2021 - 7.5.2021
Osallistumismaksu 2050,00

Lue lisää