Johtaminen

Henkilöstöoikeus (6 op) - TOIK2030 - kevät 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2019.

Luennot:

ma 11.2. ja ti 12.2. klo 16.30-20.30.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna -rakennuksen luentosali K108 os. Kalevantie 5.

Lisäksi itsenäisesti katseltavia luentotallenteita Moodlessa. 

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Sisältö

Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu, työaikalainsäädäntö, työtapaturmien korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset. Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen edellytykset ja virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Suoritustapa

Luennot 15 h. Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.

Tentti: ma 4.3. klo 16-19
1. uusinta: to 25.4. klo 18-21
2. uusinta: ke 12.6. klo 18-21

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella
Tenttipaikan voi ennen tenttiä tarkistaa tenttikalenterista.

Kirjallisuus

Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.

Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) talousoikeuden oppiaineen verkkosivuilta.

Huom!

Henkilöstöoikeus TOIK2030 -opintojakson voi suorittaa myös osana Talousoikeuden aineopintoja.

 

  
Mika Kärkkäinen
Paikkoja vapaana
11.2.2019 - 12.2.2019
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
10.2.2019
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää