Draamakasvatus

Improvisaatio ja kehollinen ilmaisu 3 op ODKA2150

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2018-2020
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Improvisaation jatkokurssi 12.-13.10.2018

Tanssi-ilmaisu 30.11.-1.12.2018

Ääni ja ilmaisu – aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Opintojaksot ODKA2150 ja ODKA2160 suoritettuaan opiskelija

  • osaa ohjata teatteri-ilmaisun eri osa-alueita erilaisissa oppimisympäristöissä
  • osaa soveltaa dramaturgista ajattelua käytäntöön
  • osaa rakentaa ja ohjata teatteriesityksen draamakasvatuksen kontekstissa
  • osaa arvioida prosessia ja produktia taiteen ja pedagogiikan näkökulmista

Sisältö

Lähijaksot Improvisaation jatkokurssi, Tanssi-ilmaisu ja Ääni ja ilmaisu.

  • Teatterityön osa-alueet draamakasvatuksessa opettamisen ja ohjaamisen näkökulmista
  • Ohjaajan- ja näyttelijäntyön syventäminen ja soveltaminen

Suoritustapa

Osallistuminen (lähiopetukseen ja verkkokursseille, oppimistehtävien tekeminen. Lähiopetukset järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.)

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo@tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
12.10.2018 - 31.5.2019
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää