Italia

Italian alkeiskurssi 1 (kesä 2017)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

29.5.–21.6.2017 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00, paitsi viimeisellä viikolla opetusta on torstain sijaan keskiviikkona

Paikka

Opetus järjestetään Tampereella. Tarkka paikka ilmoitetaan sähköpostitse kurssille ilmoittautuneille.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  •     on tutustunut italian kielen perusteisiin
  •     osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään
  •     selviää arkielämän tilanteissa, mm. pienten ostosten tekeminen, ravintolassa asioiminen ja lipun ostaminen
  •     ymmärtää helpohkoa puhetta.

Sisältö

Aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.
Harjoiteltavat taidot: Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä loppukoe. Lähiopetusta 48 tuntia ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Arvosana: hyväksytty – hylätty.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 21.6.
1.uusinta 18.7.2017 klo 16.30-18.30

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela, Meurman & Feroldi: Bella vista 1. Kappaleet 0-8. Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Huk Aimone Fornaciari
Paikkoja vapaana
29.5.2017 - 21.6.2017
Ilmoittautuminen alkaa
21.2.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
28.5.2017
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 135,00

Lue lisää