Italia

Italian kielen jatkokurssi III

Ajankohta

16.9.–9.12.2019 maanantaisin klo 17.00–20.00 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 42)

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo A07 (Kalevantie 4)

Opettaja

HuK Aimone Fornaciari

Kohderyhmä

Kurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet italian jatkokurssi 2:n tai ovat muulla tavoin hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1

Kurssin käytyään opiskelija

  • ymmärtää yleisluontoisia tekstejä
  • ymmärtää arkipäiväisiin tapahtumiin liittyvää puhetta
  • ymmärtää ja osaa käyttää keskeisiä ilmaisuja ja rakenteita
  • osaa kommunikoida tavanomaisissa tilanteissa sekä kertoa itsestään, toiveistaan ja suunnitelmistaan

Sisältö

Kieliopista käsitellään konjunktiivin menneet aikamuodot, passiivi, indikatiivin ja konjunktiivin aikamuotojen suhteet (concordanza dei tempi), konjunktiot, lauseenvastikerakenteet (gerundi, partisiipin preesens ja perfekti). Kerrataan kaikki pronominit.
Rakenneharjoituksia on paljon, kurssilla syvennytään erityisesti verbioppiin. Kurssilla luetaan ja analysoidaan tekstejä ajankohtaisista asioista. Lukemisessa pyritään ennen kaikkea sisällön ymmärtämiseen ja sanaston laajentamiseen. Puhetilanteita ja sanastoa harjoitellaan natiivin opettajan tekemien harjoitusten avulla.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 45 oppituntia (á 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssilla ei ole koetta.

Oppimateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja kirjasta Bella vista 2 kappaleet 9–12.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

  
HuK Aimone Fornaciari
Paikkoja vapaana
16.9.2019 - 9.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
5.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.9.2019
Osallistumismaksu 130,00

Lue lisää