Sosiaali- ja terveysala

Itsemyötätunnon taitoja ihmissuhdetyön ammattilaisille

Uusi kurssi!

Itseen kohdistuvaa myötätuntoa voi ja kannattaa oppia ja vahvistaa. Itsemyötätunto vähentää tutkitusti stressin kokemusta ja suojaa uupumukselta ammattiauttajan, kasvattajan ja huolenpitäjän roolissa. Se on yhteydessä koettuun hyvinvointiin, elämään tyytyväisyyteen ja aikaansaamiseen. Myötätuntoinen suhtautuminen itseen välittyy myönteisesti myös muille ihmisille jaettuna ymmärryksenä

Tavoite

Koulutus auttaa omaksumaan sekä tietoisen läsnäolon että itsemyötätunnon taitoja ja soveltamaan niitä ihmissuhdetyössä niin ammattilaisen itsensä kuin asiakkaitten hyväksi. Itsemyötätunnon taidot vaikuttavat omaan vuorovaikutuksen tapaan ja tarjoavat ohjauksellisia välineitä, joita voi soveltaa asiakastyössä.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opetus-, kasvatus- ja ohjaustyötä tekevät sekä muut ihmissuhdetyötä tekevät.

Toteutus ja keskeinen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä, jotka toteutetaan Tampereella klo 9-16. Päivissä perehdytään teemaan sekä konkreettisten harjoitusten avulla että tutustuen taustalla olevaan tietoon. Koulutuspäivien välillä on harjoitusten tekemistä ja käytäntöön soveltamista omassa työssä ja arjessa sekä syventävään materiaaliin tutustumista (lukemista).

 1. päivä keskiviikkona 26.9.2018

 • Miksi itsemyötätunnolla on merkitystä?
 • Itsemyötätunto voimavarana ja tuomassa tasapainoa itsestä ja toisista huolehtimisee
 • Itsekriittisyyden ymmärtäminen ja motivaation vahvistaminen myötätuntoisen suhtautumisen avulla

      2 .päivä maanantaina 29.10.2018

 • Tunteiden säätelytaidot sekä rakentavat ajattelu- ja toimintatavat
 • Strategioita hankalien tunteiden ja stressaavien tilanteiden kohtaamiseen
 • Myötätunto ja empatia
 • Itsemyötätunnon ja myötäilon heijastuminen vuorovaikutukseen ja työyhteisöön ja yhteistyöhön

      3. päivä maanantaina 3.12.2018

 • Itsearvostus ja omien voimavarojen vahvistaminen päivittäisessä elämässä
 • Omat ydinarvot ja jämäkkyys ohjaamaan valintoja
 • Myötätuntotaitojen hyödyntäminen ja omien keinojen vahvistaminen

Kouluttajat

Mari Juote, FM, valmentaja sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja ja myötätuntotaitojen ohjaaja (sertifioitu Mindful Self-Compassion ohjaaja, Center for Mindful Self-Compassion), mari.juote@taitoba.fi

Leena Rasanen, VTM sosiaalipsykologi, mindfulness- ja Mindful Self-Compassion (MSC) -ohjaaja (Center for Mindful Self-Compassion), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, valmentaja ja työnohjaaja, leena.rasanen@taitoba.fi

www.taitoba.fi, teemasivut www.selfcompassion.fi

  
Leena Rasanen ja Mari Juote
Paikkoja vapaana
26.9.2018 - 3.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
2.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.9.2018
Osallistumismaksu 490,00