Japani

Japanin kielen alkeiskurssi I (kesä 2018)

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

17.5.–18.6.2018 maanantaisin ja torstaisin klo 16.20–19.35
Huom. Aloitus torstaina! Viimeisellä kerralla 18.6. opetusta klo 16.20–18.50.

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalon sali D14 (Paitsi 7.6 Pinni B3109!)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet japania.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä
  • pystyy selviytymään helpoissa yksinkertaisissa kommunikaatiotilanteissa, esim. esittäytyminen ja tapaamisesta sopiminen
  • osaa lukea ja kirjoittaa hiragana-tavumerkit
  • on tutustunut japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen ääntämistä sekä sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. lukusanat, kellonajat, ajanilmaukset, tervehdykset, ostokset, ravintolassa, päivän toimet). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita mm. substantiivi-lause sekä verbejä masu-muodossa ja sanakirjamuodossa. Opitaan hiragana-tavumerkit. Tutustutaan myös japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät, aine sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Oppimateriaali

Genki I, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1440-3.
Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan ja se kannattaa tilata ajoissa.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-alusta, jonka kautta saa ennen kurssin alkamista tietoa siitä, mistä Genki I-kirja kannattaa ostaa.

Tenttiminen

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.
Uusintakuulustelu 2.7 16.30-18.30.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä Tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5.2018. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Kumi Araki-Masonen
Paikkoja vapaana
17.5.2018 - 18.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
26.2.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.5.2018
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 120,00

Lue lisää