Japani

Japanin kielen alkeiskurssi I (ryhmä 1)

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

9.9.–2.12.2019 maanantaisin klo 16.20–18.40

paitsi viikolla 42 keskiviikkona 16.10.

Huom! Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua rinnakkaiseen ryhmään!

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo, luentosali D14

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet japania.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä
  • pystyy selviytymään helpoissa yksinkertaisissa kommunikaatiotilanteissa, esim. esittäytyminen ja tapaamisesta sopiminen
  • osaa lukea ja kirjoittaa hiragana-tavumerkit
  • on tutustunut japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen ääntämistä sekä sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. lukusanat, kellonajat, ajanilmaukset, tervehdykset, ostokset, ravintolassa, päivän toimet). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita: mm. substantiivi-lause sekä verbejä masu-muodossa ja sanakirjamuodossa. Opitaan hiragana-tavumerkit. Tutustutaan myös japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät, aine sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Oppimateriaali

Genki I, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1440-3.
Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Moodle, jonka kautta saa ennen kurssin alkamista tietoa siitä, mistä Genki I-kirja kannattaa ostaa.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.
Uusintakuulustelu 16.12. klo 16.30-18.00

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Keväällä 2020 voit jatkaa opiskelua Japanin kielen alkeiskurssilla II. Kurssi alkaa tammikuussa.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Kumi Araki-Masonen
Paikkoja vapaana
9.9.2019 - 2.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
8.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.8.2019
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 130,00

Lue lisää