Palvelumuotoilu

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op - UPAMU1001 - kevät 2020 (ryhmä 2)

Inroduction to Design Thinking

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot: pe 24.1.2020 klo 16.30-20.30 ja la 25.1.2020 klo 9-17.

Paikka: Tampereen yliopiston, sali varmistuu myöhemmin.

Opettaja

alustavasti Heikki Rajasalo

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin

– selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö

Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot: Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Kirjallisuus ja muu materiaali

Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

  
Heikki Rajasalo
Paikkoja vapaana
24.1.2020 - 25.1.2020
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää