Palvelumuotoilu

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op - UPAMU1001 - syksy 2019

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2019 - kevät 2020
Tämä kurssi on päättynyt

Inroduction to Design Thinking

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot: pe 6.9. klo 16.30-20.30 ja la 7.9. klo 9-17.

Huom! La 7.9. luento siirtyy pidettäväksi la 21.9. klo 9-17. Paikkana on silloin Tampereen yliopiston Linna -rakennuksen Väinö Linna -sali.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna K103 (Kalevantie 5).

Opettaja

Suvi Helén

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin

– selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö

Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot: Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Kirjallisuus ja muu materiaali

Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

  
Suvi Helén
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
6.9.2019 - 21.9.2019
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää