Liiketoimintaosaaminen

Johdatus liiketoimintaosaamiseen LIIK1200 (5 op) - kevät 2018

Oppiaine

Yleisopinnot

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Kauppatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Luennot:

to 5.4. (Hellevi Lampimäki)
ti 10.4. (Hellevi Lampimäki)
ma 16.4. (Hellevi Lampimäki)
ma 14.5. (Maijastiina Jokitalo)
ti 15.5. (Maijastiina Jokitalo)
ma 21.5. (Jouni Laitinen)
ti 22.5. (Jouni Laitinen)
ke 23.5. (Maijastiina Jokitalo)
to 24.5. (Jouni Laitinen)

Luennot aina klo 16.30-19.15

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto / Tampereen yliopisto (sali ilmoitetaan myöhemmin)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa liiketoimintaosaamisen peruskäsitteet johtamisessa, laskentatoimessa ja markkinoinnissa. Opiskelija osaa arvioida käsitteiden merkitystä ja suhteuttaa oppimaansa työelämään.

Sisältö

Kurssi johdattaa opiskelijan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin. Kurssilla käsitellään yrityksen toiminnan organisoimista ja johtamista sekä ihmisten johtamista. Opiskelija tutustuu pääpiirteittäin ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Markkinoinnissa tarkastellaan peruskilpailukeinoja ja kuluttajan ostokäyttäytymistä.

Suoritustapa

Luennot, itsenäiset tehtävät ja ryhmätyöskentely.

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus). Kurssilla pelataan älypuhelimella Quizizz – peliä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta. Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.Lisätietoa kurssin alussa ja kurssikuvauksessa.

Kurssi edellyttää osallistumista luennoille sekä ryhmätyöskentelyyn.

Oppimateriaali

Viitala Riitta (2006) Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita. Luentomateriaalit.

Täydentävä oheiskirjallisuus luennoitsijan ilmoittamin osin: Kotler (2000 tai uudempi) soveltuvin osin: Marketing Management

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Maijastiina Jokitalo, Hellevi Lampimäki, Jouni Laitinen
Paikkoja vapaana
5.4.2018 - 24.5.2018
Ilmoittautuminen alkaa
30.10.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.3.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 140,00