Kuvataide

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op - UTAK0102 - kevät 2020 (ryhmä 2)

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

ti 4.2.

la 8.2.

ti 11.2.

to 13.2.

ti 18.2.

to 20.2

ti 3.3.

to 5.3.

ti 10.3.

la 21.3. Kritiikki

Arkisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-15.15. Paikka: Alustavasti Juhannuskylän koulu (Tammerkosken koulutalo).

Opettaja

Mikko Snellman

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
–  nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
–  soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
– tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
– osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta


Sisältö

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot:

Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.

Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.
 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

 

  
Mikko Snellman
Paikkoja vapaana
4.2.2020 - 21.3.2020
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää