Yleisopinnot

Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma - syksy 2019 - kevät 2020 (KTK) (2 op) - OPIS0008

Oppiaine

Yleisopinnot

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Avoin yliopisto

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 50€. Ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 25€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 25€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2019 – kevät 2020.

Suoritustapa

Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä, esimerkiksi oppaisiin ja verkossa olevaan materiaaliin tutustumista, omien tavoitteiden pohdintaa sekä opintojen ja lukujärjestyksen suunnittelua. Suositellaan osallistumista Tampereen kesäyliopiston ja Vaasan avoimen yliopiston järjestämään informaatiotilaisuuteen ti 3.9. Tampereella.

Suoritustapa: Oppimispäiväkirja (noin 5–10 sivua) ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Opintojakso täydennettävä e-hopsilla tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä.

Huom! Opintojaksolle eivät voi osallistua Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijat.

Tavoitteet

Jakson tavoitteena on taata opintojen sujuva käynnistyminen ja integroituminen omaan tiedekuntaan. Jakson aikana tutustutaan omaan tieteenalaan, opetus- ja opiskelukäytäntöihin, yliopisto-opiskeluun sekä opiskeluympäristöön Vaasan yliopistossa.

Oppimateriaali

Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Yleisopas, tiedekunnan opinto-opas, avoimen yliopiston www-sivut (www.uva.fi/avoin ), yliopiston ja tiedekunnan www-sivut (www.uva.fi), AOT-sivusto (http://www.oulu.fi/verkostovatti/materia/oppimine/index.html) sekä Opi oppimaan -sivusto (www.uva.fi/fi/for/student/studies/planning/learning/)

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Eeva Kuorikoski
Paikkoja vapaana
3.9.2019 - 31.5.2020
Ilmoittautuminen alkaa
8.8.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.4.2020
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 50,00